انحراف اتوبوس در محور کاشان ـ نطنز ۲۴ مصدوم داشت

...

نمایش خبر در سایت مبدا