آموزش ۶۶۴ نفر در کلاس‌های آموزشی شنا و تیراندازی دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از آموزش 664 نفر در کلاس های آموزشی سنا و تیراندازی در سال 1402 خبر داد. محمد رمضانی علوی افزود: در استخر مجموعه آبی آینه در مجموع  507 نفر( 373 خانم و 134 آقا)  زیر نظر مربیان در دو سطح مقدماتی و پیشرفته آموزش دیدند که از از این تعداد 221 نفر مراجعین آزاد و 144 نفر از دانشجویان دانشگاه و 142 نفر از فرزندان کارکنان دانشگاه بودند. وی خاطر نشان کرد: در سالن تیراندازی دانشگاه نیز  157 نفر شامل 110 نفر دانشجو و 47 نفر مراجعین آزاد و فرزندان همکاران دانشگاه آموزش دیدند ...

نمایش خبر در سایت مبدا