انتشار کتاب «تحلیل و آسیب‌شناسی شعر آیینی شاعران کاشان از سدۀ ششم تا امروز» اثر عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان

کتاب «تحلیل و آسیب‌شناسی شعر آیینی شاعران کاشان از سدۀ ششم تا امروز» اثر دکتر رضا شجری عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان با شماره فروست 703، منتشر و روانه بازار کتاب کشور شد.   مدیر کتابخانه مرکزی، تأمین منابع علمی و انتشارات افزود: این کتاب به نویسندگی دکتر رضا شجری دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه و دکتر الهام عربشاهی در قطع وزیری و در 368 صفحه توسط انتشارات دانشگاه کاشان منتشر شده است.  دکتر حسن احمدی زاده خاطر نشان کرد: کتاب حاضر مشتمل بر 5 فصل است که در فصل اول کلیات؛ فصل دوم آسیب‌شناسی ...

نمایش خبر در سایت مبدا