عدم بررسی درخواست های میهمانی و انتقالی

  بسمه تعالی      احتراماً به استحضار می رساند بر اساس آیین نامه نقل و انتقالات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درخواست های میهمانی و انتقال دانشجویان از طریق سامانه جامع امور دانشجویان (سامانه سجاد) به ادرس http://portal.saorg.ir طبق زمانبندی اعلام شده (1 الی 31 اردیبهشت ماه) مورد بررسی قرار می گیرد. بعد از تاریخ اعلام شده تنها درخواست هایی که به تشخیص کمیسیون و طبق آیین نامه جزء موارد خاص باشد بررسی خواهد گردید. بدیهی است درخواست های شخصی و یا مکاتبات اداری خارج از سامانه نیز مورد بررسی قرار ...

نمایش خبر در سایت مبدا