مردم کاشان به عشق رهبر پای صندوق رأی حاضر شدند + تصاویر و فیلم

...

نمایش خبر در سایت مبدا