۵۰ خودرو گرفتار در برف توسط راهداری کاشان امدادرسانی شد

...

نمایش خبر در سایت مبدا