تعداد نامزدان انصرافی حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل به ۷ نفر رسید

...

نمایش خبر در سایت مبدا