واژگونی خودرو در کویر مرنجاب ۳ کشته و مجروح بر جا گذاشت

...

نمایش خبر در سایت مبدا