فراخوان جذب دو نفر سرباز امریه

فراخوان جذب دو نفر نیروی سرباز امریه ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه کاشان دانشگاه کاشان بر اساس مجوزهای کسب شده، در راستای پشتیبانی و تقویت فعالیتهای ارتباط با جامعه و صنعت و جهت تکمیل سهمیه نیروی امریه خود جهت گذراندن خدمت سربازی در دانشگاه، از داوطلبان واجد شرایط با مدارک کارشناسی ارشد یا دکترای تخصصی رشته های مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر و مهندسی صنایع برای اعزام در تاریخ 01 / 03 / 1403 با ظرفیت دو نفر دعوت به همکاری مینماید. لذا کلیه ...

نمایش خبر در سایت مبدا