صدور هشدار زرد هواشناسی در کاشان؛ احتمال وقوع تندباد و کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود

...

نمایش خبر در سایت مبدا