نشست با صاحبان کسب و کار در حوزه گیاهان دارویی در دانشگاه کاشان برگزار شد

در ادامه برنامه های مدیر ارتباط با جامعه و مرکز پژوهشی کاشان شناسی در هفته پژوهش و فناوری، نشستی تخصصی با حضور صاحبان کسب و کار در حوزه گیاهان دارویی، نمایندگان نهاد های اجرایی منطقه و اساتید و دانشجویان در روز دوشنبهسیزدهم آذر ماه 1402 در سالن سردار شهید سلیمانی برگزار شد. در این نشست دکتر کتابی رئیس دانشگاه کاشان ضمن تاکید بر جایگاه و نقش  علم  جهت عبور از مشکلات و چالش های کشور به شعار دانشگاه کاشان یعنی دانشگاه جامعه محور، کارآفرین  حکمت بنیان  اشاره  کرد و گفت: یعنی دانشگاهی که  نقش اثر گذ ...

نمایش خبر در سایت مبدا