تجلیل از اساتید، کارکنان و دانشجویان بسیجی دانشگاه کاشان

در آئینی با حضور رئیس دانشگاه از اساتید، کارکنان و دانشجویان بسیجی این دانشگاه تجلیل شد. رئیس دانشگاه کاشان با گرامیداشت هفته بسیج به بیانات مقام معظم رهبری در جمع بسیجیان و فرهنگ بسیج اشاره کرد و افزود: فرهنگ بسیج دارای مولفه های مردمی بودن، متعهد بودن، احساس مسئولیت در قبال قضایای کشور، انقلابی بودن، قانون‌گریز نبودن، نظم‌ناپذیر نبودن، هنجارشکن نبودن، پرهیز از کار نمایشی و ویترینی، ترحم به ضعیف، شدت در مواجهه با ظالم خدمت به همه مردم، دوری از کبر و غرور، دوری از طلبکاری از انقلاب، تکلیف‌گرا و ...

نمایش خبر در سایت مبدا