برگزاری میزان نظام مسایل منطقه کاشان

همزمان با شروع هفته پژوهش مدیر ارتباط با جامعه و مرکز پژوهشی کاشان شناسی از برگزاری اولین میز تخصصی نظام مسایل منطقه کاشان  با موضوع" اثرات مداخله نهادهای مدنی در محله های حاشیه نشین ، فرصت ها و تهدید ها  مورد پژوهی : محله یحیی آباد"  با همکاری  انجمن علمی جغرافیا خبر داد. این میزگرد تخصصی در روز شنبه یازدهم آذرماه 1402 با سخنرانی دکتر نوید بابایی عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه کاشان، دکتر اسد الله بابایی فرد عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان  و حجت الاسلام و المسلین محمد قیصریان م ...

نمایش خبر در سایت مبدا