انعقاد بیش از یکصد طرح پژوهشی ارتباط با صنعت دانشگاه کاشان با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال

مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه کاشان به انعقاد بیش از  100 طرح پژوهشی در حوزه‌های  مهندسی برق ، مکانیک، سایر رشته های مهندسی، منابع طبیعی  و محیط زیست، معماری و هنر و همچنین علوم پایه  در رابطه با صنعت در این دانشگاه طی سال گذشته تاکنون اشاره کرد و افزود: این طرح ها  با اعتباری افزون بر 200 میلیارد ریال با موسسات و صنایع بیرونی منعقد شده است. دکتر قاسمی وظیفه این مدیریت را پل ارتباطی مستمر و کاربردی بین اساتید دانشگاه و صنایع منطقه و کشور عنوان کرد و افزود: بیشتر طرح های صنعتی مساله محور  و در راس ...

نمایش خبر در سایت مبدا