انعقاد تفاهم‌نامه هشت جانبه همکاری علمی شبکه پژوهش‌های بین رشته ای در حوزه سلامت

رئیس دانشگاه کاشان گفت: تفاهم نامه هشت جانبه همکاری علمی شبکه پژوهش های بین رشته ای در حوزه سلامت در حاشیه مراسم تجلیل از دانشمندان پراستناد استان اصفهان در شامگاه چهارشنبه ۸ آذرماه  امضا شد. دکتر عباس کتابی با بیان اینکه بر اساس این تفاهمنامه از آنجا که حل مسائل پیچیده خصوصاً در حوزه سلامت نیازمند به کارگیری نیروهای دارای تخصص‌های متنوع  از دانشگاه های مختلف، توسعه ارتباطات بین بخشی و به اشتراک گذاری سرمایه‌های بین دانشگاهی می باشد، افزود: با توجه به مطالعات صورت گرفته بر مبنای شبکه های پژوهشی ...

نمایش خبر در سایت مبدا