انتخاب دکتر کتابی بعنوان نایب رییس کارگروه استانی پیاده سازی طرح آمایش آموزش عالی و مدیریت طرح تحول آموزش عالی

رئیس دانشگاه کاشان گفت: اولین جلسه کارگروه استانی پیاده سازی آمایش آموزش عالی و مدیریت طرح تحول آموزش عالی استان اصفهان روز پنج شنبه مورخ ۹ آذرماه ۱۴۰۲ در دانشگاه اصفهان با حضور روسای دانشگاههای  اصفهان، صنعتی اصفهان، کاشان، فرهنگیان، پیام نور، فنی حرفه ای، آزاد اسلامی ، نماینده دانشگاههای غیر انتفاعی، رییس بنیاد نخبگان استان و رییس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان، نمایندگان استاندار اصفهان و آقای دکتر طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و چند نفر اساتید صاحبن ...

نمایش خبر در سایت مبدا