صدور هشدار نارنجی هواشناسی در کاشان/ باد شدید کاشان را در می‌نوردد

...

نمایش خبر در سایت مبدا