پروفسور عبدالحمید بامنیری بعنوان رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانوی دانشگاه کاشان انتخاب شد

رئیس دانشگاه کاشان طی حکمی دکتر عبدالمجید بامنیری عضو هیئت علمی  گروه شیمی آلی دانشگاه  را به عنوان رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانو این دانشگاه منصوب کرد. این انتخاب براساس فراخوان عمومی داده شده برای رییس این پژوهشکده و بررسی و امتیاز بندی برنامه های ارائه شده، انجام شد. دکتر کتابی در حکم انتصاب افزوده است: نظر به مراتب تعهد، توانمندی وتجربه و در اجرای ماده 6 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری  مصوب ششصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به موج ...

نمایش خبر در سایت مبدا