هاشمی: درد کشتی را می‌دانم؛ کوتاهی‌ها نسبت به آن باید جبران شود/ گاهی نتوانستیم حکمرانی عالمانه داشته باشیم

...

نمایش خبر در سایت مبدا