پسماندهای سنگ‌بری‌های شهرک #171;شجاع‌آباد#187; نطنز به معضل محیط زیستی تبدیل شده است

...

نمایش خبر در سایت مبدا