امام جمعه کاشان: چرا غربی‌ها امروز در برابر جنایات اسرائیل ‌سکوت کرده‌اند؟

...

نمایش خبر در سایت مبدا