مراسم معارفه معاون برنامه ریزی، تحول دیجیتال ونظارت راهبردی دانشگاه کاشان

مراسم معارفه دکتر حمیدرضا محمدی به عنوان معاون برنامه ریزی ، تحول دیجیتال و  نظارت راهبردی دانشگاه کاشان با حضور رئیس و معاونان و جمعی از کارکنان دانشگاه برگزار شد. رئیس دانشگاه کاشان در این آئین دانشگاه حکمت بنیان را از جمله رسالت های این دانشگاه عنوان کرد و گفت: در دانشگاه حکمت بنیان علاوه بر علم آموزی، به خردورزی و توجه به ارزش ها و فضائل انسانی نیز توجه می‌شود. دکتر عباس کتابی تشکیل معاونت برنامه ریزی، تحول و نظارت راهبردی در دانشگاه کاشان را به منظور حل بسیاری از چالش ها و برنامه ریزی بهت ...

نمایش خبر در سایت مبدا