آخرین مهلت درخواست در سامانه سجاد

قابل توجه دانشجویان گرامی آخرین مهلت ثبت درخواست ادامه تحصیل یا تمدید سنوات توسط دانشجویان در سامانه سجاد حداکثر تا تاریخ 10 مهر 1402 می باشد. ...

نمایش خبر در سایت مبدا