مجمع عمومی(هیات امنا) بیناد حامیان دانشگاه کاشان برگزار شد

مجمع عمومی (هیات امنا) بنیاد حامیان دانشگاه کاشان با حضور رئیس دانشگاه وجمعی از خیرین در دانشگاه کاشان برگزار شد. رئیس دانشگاه کاشان در این نشست از همراهی و حمایت های بی دریغ خیرین در توسعه فضاهای آموزشی و رفاهی این دانشگاه قدردانی کرد و گفت: بخش عظیمی از افتخارات دانشگاه و توسعه فضاهای آموزشی و رفاهی این دانشگاه مرهون تلاش و حمایت های خیرین ارجمند است. دکتر عباس کتابی پیگیری وتشویق و حمایت از دانشجویان برتر را از دیگر فعالیت های خیرین در این دانشگاه عنوان کرد و افزود: خیرین همچنین به دانشجویا ...

نمایش خبر در سایت مبدا