دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان آمادگی ارائه برنامه مدیریت منابع آب در سطح شهرستان را دارد

رئیس دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان از آمادگی و توانایی این دانشکده جهت تدوین قانون و برنامه حکمرانی آب و مدیریت منابع آب در سطح شهرستان خبر داد و گفت: مدیریت منابع آب تنها راه تعدیل اثرات فرونشست و تنها راه تضمین  بقای حیات در منطقه است. دکتر رضا قضاوی یکی از مهم‌ترین دلایل فرونشست به‌ویژه در ایران مرکزی را برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و خالی شدن آبخوان‌ها دانست و گفت: با خروج آرام آب از میان لایه‌ها و فشرده شدن آبخوان‌ها، حجم فضای خالی در اثر فشار حاصل از ایجاد لایه‌های رس ...

نمایش خبر در سایت مبدا