نشست مشترک وزارت علوم و وزارت راه و شهرسازی در خصوص مسکن دانشگاهیان

در اجرای تفاهم نامه وزارت علوم و وزارت راه و شهرسازی، نشست مشترکی با حضور معاونین دو وزارت در تهران و روسای دانشگاه ها و مدیران کل راه و شهرسازی در استان ها برگزار شد. در این نشست مشکلات و چالش های مراحل اجرایی طرح مسکن دانشگاهیان مطرح و هم فکری و تصمیمات لازم اتخاذ گردید. دانشگاه کاشان هم یکی در کنار دانشگاه صنعتی اصفهان موضوع مسکن دانشگاهیان را در استان اصفهان پیگیری می‌کند و در این نشست، رییس دانشگاه، مدیر دفتر فنی و طرح های عمرانی دانشگاه، فرماندار ویژه کاشان، رییس اداره راه و شهرسازی کاشا ...

نمایش خبر در سایت مبدا