انتشار شماره ۲۹ مجله حدیث پژوهی

بیست و نهمین شماره دو فصلنامه علمی - پژوهشی حدیث پژوهی مربوط به بهار و تابستان 1402  به صورت الکترونیکی و چاپی منتشر شد. مدیر کتابخانه مرکزی، تأمین منابع علمی و انتشارات دانشگاه کاشان گفت: در این شماره از نشریه 12 مقاله علمی از محققان و پژوهشگران به چاپ رسیده است. دکتر احمدی زاده افزود: میزان تأثیرپذیری شیخ کلینی از حسین بن سعید اهوازی در کتاب کافی، بررسی سندی و دلالی روایتِ «خَیْرٌ لِلنِّسَاءِ أَنْ لَایَرَیْنَ الرِّجَالَ وَ لَایَرَاهُنَّ الرِّجَالُ"، "جایگاه سند در اعتبارسنجی ...

نمایش خبر در سایت مبدا