انجام موفق طرح پژوهشی در دانشگاه کاشان برای تدوین سند راهبردی و برنامه های عملیاتی شهرداری کاشان

شهردار کاشان از استفاده یافته های مطلوب و معتبر پژوهشی طرح دکتر محمدگنجی عضو هیات علمی دانشگاه کاشان در تدوین سند راهبردی بیست ساله و برنامه های عملیاتی شهرداری کاشان خبر داد. این طرح در دوره شهردار سابق کاشان  دکتر حسن بخشنده بین دانشگاه کاشان و شهرداری در راستای انجام تحقیقات کاربردی و مورد نیاز جامعه منعقد شده بود که دکتر کیومرث محمدپور، شهردار جدید کاشان، ضمن اعلام خاتمه موفق طرح پژوهشی دکتر گنجی با عنوان "مطالعه و گونه‌شناسی نیازهای شهروندان شهر کاشان برحسب مناطق و نواحی زندگی"  تاکید کرد ...

نمایش خبر در سایت مبدا