اطلاعیه در خصوص گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

  1- انتخاب واحد دانشجویان دوره کارشناسی ارشد از ابتدای نیمسال چهارم و دانشجویان دکترا از ابتدای نیمسال پنجم منوط به تایید گزارش پیشرفت تحصیلی توسط استاد راهنما می باشد. 2- دانشجویان دارای شرایط تا پایان 16 شهریور ماه فرصت دارند تا از طریق پرتال پویا نسبت به تکمیل فرم گزارش پیشرفت تحصیلی اقدام نمایند (این مورد از طریق پیامک به اطلاع کلیه دانشجویان رسانده شده است) 3- به محض تکمیل و ارسال فرم توسط دانشجو یک پیامک یادآور به استاد محترم راهنما ارسال می شود تا نسبت به بررسی و تایید/عدم تایید آن ...

نمایش خبر در سایت مبدا