کسب رتبه الف دو نشریه علمی دانشگاه کاشان

مدیر کتابخانه مرکزی، تأمین منابع علمی و انتشارات دانشگاه کاشان از کسب رتبه الف دو نشریه علمی پژوهشی این دانشگاه در ارزیابی سال 1402 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد. دکتر حسن احمدی زاده افزود: نشریه "مهندسی اکوسیستم بیابان" در رتبه بندی جدید وزارت علوم، رتبه الف و همچنین نشریه "حدیث پژوهی" برای سومین سال متوالی، رتبه الف را کسب کرده است. مجله مهندسی اکوسیستم بیابان به منظور کمک به ارتقاء سطح پژوهش و نهادینه کردن آن در راستای منابع طبیعی تجدید پذیر جهت ایجاد بستر مناسب  از ...

نمایش خبر در سایت مبدا