تقدیر قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از عملکرد و اقدامات دانشگاه کاشان

دکتر سلیمانی قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  در نشست هیات امنا  از عملکرد و اقدامات دانشگاه کاشان در سال ۱۴۰۱ تقدیر و تشکر کردند. دکتر سلیمانی دستاوردها و تحولات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، مالی و توسعه ای را تحسین کرده و خواستار اطلاع رسانی مناسب این موفقیتها و انتشار رسانه ای آن شدند. توصیه قائم وزیر به توجه ویژه به موضوعات فرهنگی در دانشکده ها و ارتباط پیوسته مدیران با اساتید، کارکنان و دانشجویان شدند. ...

نمایش خبر در سایت مبدا