گنبدخانه مسجد جامع نطنز پس از نیم قرن مرمت شد

...

نمایش خبر در سایت مبدا