همایش استعدادیابی شغلی در دانشگاه کاشان برگزار شد

همایش استعدادیابی شغلی روز چهارشنبه  ۱۱ مردادماه در تالار شهید فخری زاده مرکز نوآوری و تجاری سازی پارک علم و فناوری در قالب پردیس خرم دانشگاه کاشان برگزار شد. دکتر فرجی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان اهداف این همایش را آگاهی بخشی به دانش اموزان کنکوری و خانواده هایشان برای تصمیم گیری بهتر در انتخاب رشته تحصیلی بر اساس شناخت بیشتر از خود، استعدادها و علایقشان، ۲. آشنایی با زیرساختها و توانمندیهای دانشگاه کاشان، ۳. معرفی مرکز مشاوره پردیس خرم برای ثبت نام دانش اموزان در دوره های اموزشی مهار ...

نمایش خبر در سایت مبدا