راه اندازی مجدد نیروگاه یک مگاواتی cchp دانشگاه کاشان

مدیر دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه کاشان از راه اندازی مجدد نیروگاه یک مگاواتی CCHP دانشگاه کاشان خبر داد. دکتر زهرا جمشید زاده گفت: نیروگاه CCHP دانشگاه متاسفانه از ابتدای سال ۹۸ بدلیل مشکل فنی از مدار خارج شده و اقدام موثری برای راه اندازی آن در دوره قبل صورت نگرفته و رها شده بود که با تلاش ها و پیگیری های مجدانه کارشناسان حوزه معاونت اقتصادی دانشگاه و مدیریت فنی، و حمایت های معاون محترم اداری و مالی دانشگاه جهت تامین اعتبار لازم، تعمیر و تعویض قطعات این نیروگاه انجام و مجدد راه ا ...

نمایش خبر در سایت مبدا