پذیرش اولین دوره دانشجویان استادمحور در دانشگاه کاشان  از مهر ۱۴۰۲

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه کاشان از اجرای طرح استاد محوری از دو طریق آزمون دکتری و پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دانشگاه کاشان خبر داد . دکتر جواد سلیمی سرتختی  تصریح کرد: پذیرش اولین دوره دانشجویان طرح استادمحوری دانشگاه کاشان تا پایان شهریورماه سال جاری به انجام خواهد رسید و ۱۰ دانشجوی دکترای  از مهرماه در دانشگاه کاشان مشغول به تحصیل می‌شوند. وی از مزیت‌­های مهم این طرح را، پذیرش دانشجویان ممتاز توسط استاد میزبان برای انجام موضوعات پژوهشی نیازمحور و کاربردی جامعه و صنعت ذکر کرد و ا ...

نمایش خبر در سایت مبدا