تقدیر و تشکر وزارت علوم از دانشگاه کاشان در اتصال به پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی

مدیر کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه کاشان  در اتصال به پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی تقدیر و تشکر کرد. ...

نمایش خبر در سایت مبدا