اخبار یازدهمین نشست هیئت ممیزه دانشگاه کاشان

بنام خدا در یازدهمین نشست از دوره هشتم هیئت ممیزه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۹ دانشگاه کاشان موارد ذیل مطرح و تصویب گردید: ۱- موافقت با ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری جناب آقای دکتر مهدی غضنفری عضو محترم گروه فیزیک هسته‌ای، دانشکده فیزیک. ۲- موافقت با ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری جناب آقای دکتر رسول کاظمی عضو محترم گروه ریاضی محض، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر. ۳- موافقت با ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری جناب آقای دکتر امیرحسین صادقپور عضو محترم گروه مهندسی معماری، دانشکده معماری و ...

نمایش خبر در سایت مبدا