راه اندازی هسته تخصصی آموزش ، پژوهش و مشاوره ورزش و جوانان شهرستان کاشان

مدیر ارتباط با جامعه دانشگاه کاشان از   راه اندازی هسته تخصصی آموزش، پژوهش و مشاوره ورزش و جوانان شهرستان کاشان خبر داد . دکتر ابوذر وفایی اظهار داشت: در راستای کمک به تحقق ماموریت های اداره ورزش و جوانان در حوزه های آموزشی و پژوهشی، ضمن انعقاد تفاهم نامه فی مابین، 6 نفر از اساتید متخصص معرفی شده از سوی گروه های آموزشی علوم ورزشی ، علوم اجتماعی و روانشناسی دانشکده علوم انسانی با صدور ابلاغ  رئیس اداره ورزش و جوانان کاشان عضو هسته تخصصی آموزش ، پژوهش و مشاوره ورزش و جوانان شهرستان کاشان شدند. و ...

نمایش خبر در سایت مبدا