برگزاری آزمون آزفا برای دانشجویان عراقی دانشگاه کاشان

آزمون آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (آزفا) دانشگاه کاشان برای دانشجویان عراقی مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای این دانشگاه برگزار شد. مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی و سرپرست مرکز آموزش زبان فارسی (آزفا) دانشگاه کاشان گفت: این  آزمون  با حضور 864 دانشجوی عراقی در سه سطح مقدماتی، یک و دو برگزار شد. خانم دکتر فاطمه سادات طاهری بیان کرد: دانشجویان خارجی دانشگاه کاشان تاکنون 280 ساعت (60 ساعت مقدماتی، 100 ساعت سطح یک و 120 ساعت سطح دو) در کلاس های آموزش زبان فارسی این مرکز زیر نظر استادان برجستۀ ...

نمایش خبر در سایت مبدا