انتشار کتاب «از مُغانه‌ی پارسی تا مُجون تازی» اثر عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان

کتاب «از مُغانه‌ی پارسی تا مُجون تازی» (دگرگونی واژگانی و مایگانی پدیده‌ای ایرانی در سده‌های نخست هجری) از دکتر حسین ایمانیان (عضو هیئت علمی و دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی) منتشر شد. رئیس دانشکده ادبیات وزبان های خارجی دانشگاه کاشان افزود: این کتاب به این موضوع اساسی می پردازد که برخی از جریان‌های ایرانی مانند ملامتیه و قلندریه در سیر تاریخی خود، از ایران پیش از اسلام به سده‌های میانی هجری، با کمی دگردیسی، نخست از ایستگاه «مُجون» یا «مجانه» در بصره، کوفه و بغدادِ سده‌های اول و دوم هجری گذر ک ...

نمایش خبر در سایت مبدا