حضور ۵۰ دانشجوی دانشگاه کاشان در سه رویداد بزرگ المپیادهای ورزشی دانشجویان سراسر کشور

مدیر تربیت بدنی از حضور دانشجویان دانشگاه کاشان در سه رویداد بزرگ المپیادهای ورزشی دانشجویان سراسر کشور خبر داد. رمضانی علوی اظهار داشت: با توجه به سیاست حضور حداکثری دانشجویان در فعالیت های ورزشی در دولت سیزدهم امسال دانشجویان دانشگاه کاشان در  رویدادهای مختلف و متنوع کشوری حضور خواهند داشت. وی افزود: این رویدادها در رویکرد جدید از 2 المپیاد به 5 المپیاد ورزش قهرمانی،  ورزش همگانی،  ورزش دانشجویان شاهد و ایثارگر، ورزش دانشجویان بین الملل، ورزش های ساحلی در دو بخش دختران و پسران افزایش یافته ا ...

نمایش خبر در سایت مبدا