تجربه خانه خلاق علوم انسانی و اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان برگزیده و تجلیل شد

مراسم تجلیل از برگزیدگان ارایه مقاله کنگره ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیاز محور با حضور مقام عالی وزارت عتف دکتر زلفی گل و رییس مؤسسه پژوهش و برنامه آموزش عالی دکتر طاهری نیا در سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه برگزار شد. این کنگره در تاریخ ۵ تیرماه در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار گردید که در این ارتباط تجربه خانه خلاق علوم انسانی و اجتماعی دانشکده علوم انسانی در راستای تحقق آموزش هذفمند و مهارتی ارایه شد. لازم به ذکر است به منظور بررسی آمایشی این کنگره در دانشگ ...

نمایش خبر در سایت مبدا