آقای استاندار، کاشان را کاشان ببینید

خبر کوتاه بود “استاندار اصفهان، در روزهای پایانی هفته به کاشان سفر می کند”، خبری کوتاه که این سوال را در ذهن ها خطور می کند که چرا بعد از ۱۵ ماه از گذشت دولت سیزدهم سفر یک استاندار به یکی از مهمترین و استراتژیک ترین شهرهای ایران از لحاظ جغرافیا، سیاسی، فرهنگی، امنیتی خبر مهمی می شود. استان اصفهان دارای ۲۴ شهرستان است ولی “سیدرضا مرتضوی” استاندار منصوب دولت سیزدهم در دوره ریاست جمهوری حجت الاسلام رئیسی، تاکنون ۱۵ سفر استانی به همراه معاونین و مدیران کل خود برای بررسی و حل مشکلات این شهرها و مر ...

نمایش خبر در سایت مبدا