۶۶ هزار و ۳۰۰ دانش آموز کاشانی به مدرسه می روند

علی محمد بارفروش در گفتگو با پایگاه خبری اهل کاشانم گفت: دز روز ۳۱ شهریور همزمان با جشن شکوفه ها شش هزار و ۶۰۰ دانش آموز کلاس اولی در کاشان در ۱۶۰ مدرسه درس مشق نوشتن و خواندن می آموزند. وی تعداد مدارس کاشان در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را ۳۸۸ واحد آموزشی عنوان کرد و اظهار کرد: از این تعداد ۲۹۲ مدرسه دولتی و ۹۰ مدرسه غیردولتی هستند. وی تصریح کرد: کمبود نیرو برای حضور در مدارس یکی از مشکلات آموزش و پرورش کاشان است که بر این اساس در سالجاری ۲۷۰ معلم بازنشسته مجددا به کلاس درس باز می گردند. بارفرو ...

نمایش خبر در سایت مبدا