آقای فرماندار، آموزش و پرورش پاسخگوی مشکلات مردم نیست

آموزش و پرورش یکی از وزارت خانه های مهم در دولت محسوب می شود و به تبع آن ادارات کل و مدیریت های آموزش و پرورش در مراکز استان ها و شهرستان ها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، آموزش و پرورش با مسائل مختلفی رو به رو است و رفع دغدغه کارکنان شاغل در این حوزه نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است اما این نهاد مهم در شهرستان کاشان با دغدغه‌های مختلفی رو به رو است و عدم حل این مشکلات به چندین سال پیش بر می گردد. یقینا عدم رفع مشکلات در آموزش و پرورش، کیفیت آموزش را ...

نمایش خبر در سایت مبدا