مطالبه مناطق کم برخوردار کاشان، عدالت آموزشی در چیدمان معلمان است

به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، حسین باغشیخی در هفتاد و هشتیمن نشست رسمی شورای شهر کاشان اظهار کرد: هر چند کمبود نیروی آموزشی در اداره آموزش و پرورش این شهرستان مانند نقاط دیگر کشور مشهود است و این اداره در سال جاری با تعدیل نیروهای باسابقه و‌ بازنشستگی معلمان مواجه بوده ولی رعایت عدالت آموزشی مطالبه به حق مردم مناطق کم برخوردار است. وی تاکید کرد: با توجه به شناختی که از مدیریت جدید آموزش و پرورش دارم مطالبه مردم مناطق کم برخوردار در چیدمان نیروهای آموزشی به ویژه معلمان در راستای تحقق عدالت آ ...

نمایش خبر در سایت مبدا