ششمین افتخارآفرینی عضو هیات علمی دانشگاه کاشان

به گزارش پایگاه خبری پیام کاشان، دکتر مهدی شبانی معاون پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان گفت: بر اساس اعلام فدراسیون سرآمدان علمی ایران، دکتر صلواتی با کسب اعتبار علمی 490، حائز رتبه 33 شده است. وی با بیان اینکه دکتر صلواتی برای ششمین سال است که در فهرست سرآمدان علمی کشور قرار می گیرد، خاطر نشان کرد: این عضو هیات علمی دانشگاه با توجه به اعتبار علمی، حمایت‌هایی شامل پژوهانه، اعتبار خدمات شبکه آزمایشگاهی و امتیاز جذب محقق پسا دکترا دریافت کرد. به گفته وی فدراسیون سرآمدان علمی کشور با ...

نمایش خبر در سایت مبدا