مرمت خانه تاریخی عبدالرزاق خان موجب تولید اقتصاد غیرنفتی می شود

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی کاشان گفت: مرمت و احیا خانه تاریخی عبدالرزاق خان کاشی حرکت به سوی تولید اقتصاد غیرنفتی در کشور است و امروزه دنیا برای رشد اقتصادی خود در مسیر مرمت و احیا بناهای تاریخی حرکت می کند. به گزارش اهل کاشانم، احمد دانایی نیا در همایش نکودداشت مقام عبدالرزاق خان کاشی گفت: خانه تاریخی منسوب به عبدالرزاق خان کاشی اگر می خواهد به چشم اندازش در احیا و مرمت ابنیه تاریخی در سطح جهانی نزدیک شود باید مطابق با استانداردهای جهانی حرکت کند. وی با اشاره سرمایه گذاری ...

نمایش خبر در سایت مبدا