اطلاعیه امکان دریافت کد فراموشی از طریق پیامک

با سلام و احترام، به استحضار می رساند نظر به حساس بودن سامانه تغذیه دانشجویان و در جهت تسهیل و تسریع در امور رزرو و دریافت غذا مطابق تصمیم اتخاذ شده در جلسات هماهنگی ترم جدید امکان دریافت کد فراموشی وعده از طریق پیامک پیاده سازی گردید. براین اساس دانشجویان محترم زین پس قادر خواهند بود با ارسال کد وعده مورد نظر (صبحانه:1، ناهار:2، شام:3) به سرشماره 30003200100109 کد فراموشی وعده مرتبط با آن روز را دریافت نمایند. لازم به ذکر است اعتبارسنجی دانشجویان از طریق شماره همراهی که پیامک را با آن ارسال ...

نمایش خبر در سایت مبدا