انتخاب دکتر صلواتی عضو هیات علمی دانشگاه کاشان به عنوان سرآمد علمی کشور

معاون پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان گفت: دکتر "مسعود صلواتی نیاسر" عضو هیأت علمی دانشکده شیمی این دانشگاه در فهرست سرآمدان علمی سال 1401 انتخاب شد. دکتر مهدی شبانی اظهار داشت: بر اساس اعلام فدراسیون سرآمدان علمی ایران، دکتر صلواتی با کسب اعتبار علمی  490 ، حائز رتبه 33  شده است. وی با بیان اینکه دکتر صلواتی برای ششمین سال است که در فهرست سرآمدان علمی کشور قرار می گیرد، خاطر نشان کرد: این عضو هیات علمی دانشگاه، با توجه به اعتبار علمی، حمایت‌هایی شامل پژوهانه، اعتبار خدمات شبکه آزمایشگاهی ...

نمایش خبر در سایت مبدا